Ja, zowel overdag als ’s nachts (nachtbeveiliging) is er security aanwezig. Conform wetgeving zijn zij gemachtigd om steekproefsgewijs te fouilleren of inzage te krijgen in tassen.