Het niveau van de workshops en bootcamps varieert. Kijk voor een overzicht bij het programma. We gaan er van uit dat iedereen die meedoet aan de workshops en bootcamps de gevraagde ervaring heeft om het niveau aan te kunnen. NB: we kunnen en willen niet controleren of je de juiste ervaring hebt. Het is wel zo netjes naar de andere dansers toe dat je hieraan voldoet.