Een workshop duurt een uur en er wordt wat minder ingegaan op de details en meer op het dansen. Een bootcamp duurt twee uur waardoor er juist wel aandacht geschonken kan worden aan zowel details als het dansen. Bij beide varianten zullen de docenten je de mogelijkheid geven om na afloop te filmen. Zo kan je het altijd terugkijken of verder oefenen.